#4/2018 Kunskapstörst, ull-evenemang och behovet av en nationell agenda

Andelen vuxna som ägnar sig åt handarbete och slöjd (i vid bemärkelse) ökar enligt Nämnden för hemslöjdsfrågor. I intervjun med Helene Wallin och Fredrike Roedenbeck framkommer ett behov av en nationell agenda för svensk ull för att kartlägga och föreslå konkreta för en hållbar produktionskedja för vår ullproduktion. Nämnden fungerar som en kontakt till många myndigheter och kan stötta branschen med kontakter och värdskap vid eventuella konferenser. 

Temat för avsnittet är att lära sig mer: kunskap, utbildning, kurser och även om olika evenemang under året. Vi pratar om folkhögskolor, fårkurser, Ull-SM mm och går igenom den Ullkalender som Ullförmedlingen har gjort som innehåller olika evenemang med ull-anknytning under resten av året, varav Ullmarknaden i Österbybruk är först ut 11-12 . Anmäl dig till den innovativa tävlingen Årets Ullster - ta fram en ny produkt av ull (läs mer om detta på Upplandsmuseets webbplats).

Ett avsnitt fullt med kunskapstips - lite mer än vanligt. Och ändå finns det ännu mer att lära därute som vi inte har fångat upp. Varmt välkommen! Observera att avsnitten också kan laddas ned via andra podläsare (a-cast, podcaster, sticher mm) och Ullförmedlingens webbplats.

Share

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App